Xếp tôm vào keo thủy tinh và để nơi thoáng mát.

Xếp tôm vào keo thủy tinh và để nơi thoáng mát.