Hướng dẫn mua hàng

Chọn sản phẩm muốn mua.

Vào kiểm tra giỏ hàng

Xem lại danh sách sản phẩm đã chọn và số tiền cần thanh toán. nội dung liên quan đến các chi phí như chi phí giao hàng….

Nhập họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ, email (hay số điện thoại di động). Và chọn phương thức thanh toán

Xác nhận đơn đặt hàng