Nước bột dùng để trộn vào tôm.

Nước bột dùng để trộn vào tôm.