Khô tôm tít (tôm tích, bề bề)

520,000
- 4%

Khô cá lưỡi trâu 1 nắng

180,000
- 8%

Khô cá ngát (loại lớn)

180,000
- 14%

Bánh tráng tôm tít

16,000
- 11%

Khô chình lãi biễn

165,000
- 11%

Khô cá ngát một nắng Gò Công

220,000
- 8%

Bánh tráng cá bò

180,000
- 10%

Khô cá đù 1 nắng size nhỏ

160,000
- 11%

Khô cá ngát 1 nắng (loại nhỏ)

160,000
- 27%

Khô cá mối rút xương

240,000
- 4%

Khô cá đuối 1 nắng

235,000
- 6%

Khô cá chèo bẻo

270,000
- 7%

Mắm ruốc bà Hai hủ 250gr

65,000
- 14%

Mắm ruốc bà Hai hủ 500gr

90,000
- 18%

Mắm cá phèn Hoàng Đệ hủ 500gr

65,000
- 13%

Mắm còng chua Cẩm Thu

125,000
- 14%

Mắm cá linh Cẩm Thu

65,000
- 13%

Mắm tôm chua Cẩm Thu hủ 550gr

95,000
- 21%

Mắm tôm chà Bà Hai hủ 200gr

95,000
- 14%

Mắm tôm chà Kim Sa

120,000
- 11%

Mắm tôm chua Cẩm Thu 800gr

125,000
- 22%

Cá dứa 1 nắng

380,000
- 10%

Trứng chim trĩ tại HCM

135,000
- 18%

Khô cá đuối 1 nắng

235,000
- 6%

Khô đù sóc xẻ lớn

260,000
- 7%
Khô cá chình bông

Khô cá chình bông

145,000
- 9%

Khô cá đù 1 nắng size nhỏ

160,000
- 11%

Khô cá lưỡi trâu 1 nắng

180,000
- 8%

Khô chình lãi biễn

165,000
- 11%

Khô đù xẻ rút xương 1 nắng

180,000
- 8%

Khô cá ngát (loại lớn)

180,000
- 14%