Khô cá sặc 1kg

320,000

Khô cá đù 1 nắng size nhỏ

180,000 160,000
- 11%

Khô cá lưỡi trâu 1 nắng

195,000 180,000
- 8%

Khô cá ngát (loại lớn)

210,000 180,000
- 14%

Bánh tráng cá bò

200,000 180,000
- 10%

Khô cá mối rút xương

250,000 240,000
- 4%
Bánh tráng cá cơm Gò Công

Bánh tráng cá cơm

220,000 210,000
- 5%

Khô chình lãi biễn

185,000 165,000
- 11%

Khô đù sóc xẻ lớn

280,000 260,000
- 7%
Khô cá đao

Khô cá đao

340,000 320,000
- 6%
Khô cá chình bông

Khô cá chình bông

160,000 145,000
- 9%

Khô cá ngát 1 nắng (loại nhỏ)

220,000 160,000
- 27%

Mắm ruốc bà Hai hủ 250gr

76,000 65,000
- 14%

Mắm ruốc bà Hai hủ 500gr

110,000 90,000
- 18%

Mắm cá phèn Hoàng Đệ hủ 500gr

75,000 65,000
- 13%

Mắm còng chua Cẩm Thu

145,000 125,000
- 14%

Mắm cá linh Cẩm Thu

75,000 65,000
- 13%

Mắm tôm chua Cẩm Thu hủ 550gr

120,000 95,000
- 21%

Mắm tôm chà Bà Hai hủ 200gr

110,000 95,000
- 14%

Mắm tôm chà Kim Sa

135,000 120,000
- 11%

Mắm tôm chua trộn gỏi đu đủ

180,000 160,000
- 11%

Khô cá lưỡi trâu 1 nắng

195,000 180,000
- 8%

Khô cá đuối 1 nắng

250,000 235,000
- 6%

Mắm cá linh Cẩm Thu

75,000 65,000
- 13%

Mắm tôm chà Bà Hai hủ 200gr

110,000 95,000
- 14%
Khô cá chình bông

Khô cá chình bông

160,000 145,000
- 9%

Khô đù sóc xẻ lớn

280,000 260,000
- 7%