Khô cá mối rút xương

240,000
- 4%

Khô cá ngát 1 nắng (loại nhỏ)

160,000
- 27%

Khô cá chèo bẻo

270,000
- 7%

Khô tôm tít (tôm tích, bề bề)

520,000
- 4%
Khô cá đao

Khô cá đao

320,000
- 6%

Khô cá sặc 1kg

320,000

Bánh tráng tôm tít

16,000
- 11%

Khô chình lãi biễn

165,000
- 11%

Bánh tráng cá bò

180,000
- 10%

Khô cá ngát (loại lớn)

180,000
- 14%

Khô cá lưỡi trâu 1 nắng

180,000
- 8%

Khô cá đuối 1 nắng

235,000
- 6%

Mắm ruốc bà Hai hủ 250gr

65,000
- 14%

Mắm ruốc bà Hai hủ 500gr

90,000
- 18%

Mắm cá phèn Hoàng Đệ hủ 500gr

65,000
- 13%

Mắm còng chua Cẩm Thu

125,000
- 14%

Mắm cá linh Cẩm Thu

65,000
- 13%

Mắm tôm chua Cẩm Thu hủ 550gr

95,000
- 21%

Mắm tôm chà Bà Hai hủ 200gr

95,000
- 14%

Mắm tôm chà Kim Sa

120,000
- 11%

Mắm tôm chua Cẩm Thu 800gr

125,000
- 22%
Bánh tráng cá cơm Gò Công

Bánh tráng cá cơm

210,000
- 5%

Trái sơ ri tươi Gò Công

25,000
- 17%

Khô cá lưỡi trâu 1 nắng

180,000
- 8%

Mắm cá phèn Hoàng Đệ hủ 500gr

65,000
- 13%

Ốc giác biển

310,000
- 3%

Khô cá mối rút xương

240,000
- 4%

Mắm tôm chà Kim Sa

120,000
- 11%

Khô chình lãi biễn

165,000
- 11%

Rượu nếp gia truyền loại 1

50,000
- 9%

Mắm ruốc bà Hai hủ 250gr

65,000
- 14%

Khô cá đuối 1 nắng

235,000
- 6%

Mắm còng chua Cẩm Thu

125,000
- 14%