Thực phẩm xanh

Thực phẩm không chất bảo quản, không hóa chất, không độc hại…….